Safe Tronics

safetronics-logo

 

 

 

 

Trezorová technika se pod obchodní značkou SAFEtronics © začala vyrábět v r. 1993.

Vyrábí trezory bezpečnostních tříd: 0., I., II., III. a IV.
dle kategorií Národního bezpečnostního úřadu: “Důvěrné”,”Tajné” a “Přísně tajné”.

Trezory jsou certifikovány akreditovanou zkušební laboratoří TREZORTEST s r.o., kde se trezory podrobují náročným zkušebním testům odolnosti proti vloupání, na základě kterých jsou certifikovány a to vše dle příslušných norem (zejména ČSN EN 1143-1).

Naši nabídku trezorů, můžete shlédnout na prodejně v Brně, ulice Táborská 77.